Naleving

Naleving of 'compliance' wint aan belang, wereldwijd. Voor ons, in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is dat niet anders.

TERUG

Compliance: wat betekent dat?

'Compliance' betekent 'naleving', ofwel het nakomen van alle regels en verboden die zijn vastgelegd in wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Verbod op concurrentiebeperkende afspraken
 • Verbod op het geven of aannemen van steekpenningen
 • Naleven van veiligheidsvoorschriften op het werk
 • Werkomstandigheden enzovoort

Niet alleen de wet- en regelgeving van het land waar KONICA MINOLTA actief is, is van belang, maar veelal ook die van andere landen, zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of de Europese Unie. Wanneer dergelijke wetten worden overtreden, kan dat verstrekkende gevolgen hebben, die zelfs het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kunnen brengen, zelfs wanneer de betreffende overtreding geen betrekking heeft op het land in kwestie.

Compliance omvat ook het naleven van onze eigen gedragsregels, zoals we deze hebben vastgelegd in onze 'Behaviour Guidelines/Code of Conduct'. Deze regels kunnen door al onze medewerkers worden geraadpleegd via ons eigen intranet of via internet en hebben de hoogste prioriteit bij alles wat we doen. Wij stellen ons verantwoordelijk op, niet alleen met de bedoeling om groei te realiseren, maar ook om een rol te spelen naar de maatschappij toe.

Daarom heeft KONICA MINOLTA al in een vroeg stadium enkele belangrijke maatregelen getroffen:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Gedragsregels opgesteld (richtlijn)
 • Gedragsregels voor de hele Konica Minolta Group bepaald
 • Correct gedrag gestimuleerd

We moeten hier samen aan blijven werken. Naleving van alle wet- en regelgeving is een constante inspanning. Daarom willen we specifiek aangeven hoe belangrijk 'compliance' is, ook voor KONICA MINOLTA.

Compliance: waarom is dat belangrijk?

Voor KONICA MINOLTA is de naleving van voorschriften niet meer dan logisch.

In de praktijk blijkt echter dat een inbreuk op de regels nooit kan worden uitgesloten. Wanneer er problemen zijn, worden de chefs of managers niet altijd op de hoogte gebracht, uit onwetendheid, om het bedrijf te beschermen, uit angst voor represailles of uit zogenaamde collegialiteit.

Personen die wel op de hoogte zijn van een bepaalde inbreuk maar er verder niet rechtstreeks bij betrokken zijn, kunnen daar veel moeite mee hebben. Ze moeten een keuze maken tussen het bedrijf en hun collega's. Enerzijds willen ze een collega niet zomaar laten vallen, maar anderzijds willen ze ook geen illegale activiteiten toedekken of medeverantwoordelijk zijn voor eventuele schade.

Wanneer regels niet worden nageleefd en dit vervolgens niet naar buiten wordt gebracht, kan dit snel grote gevolgen hebben voor alle betrokken partijen, zeker wanneer de autoriteiten al op de hoogte zijn.

Compliance: hoe werkt het?

Compliance betekent ook dat de eigen bedrijfsregels moeten worden nageleefd en dat de medewerkers daarbij moeten worden geholpen.

Daarom hebben we de nodige structuren in het leven geroepen die het volgende mogelijk maken:

 • Kennis van de regels
 • Oriëntatie/hulp om het juiste gedrag te bereiken
 • Aan het licht brengen van inbreuken/gebreken