Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Onze MVO-activiteiten zijn gebaseerd op de Konica Minolta-managementfilosofie 'The Creation of New Value' en op het 'Charter of Corporate Behaviour'. Wij proberen aan de maatschappelijke verwachtingen te voldoen door ons correct op te stellen ten opzichte van alle betrokkenen en door mee te werken aan de verwezenlijking van een duurzame maatschappij.

TERUG

Onze activiteiten rond MVO

Konica Minolta is ondertekenaar van de United Nations Global Compact, de universeel aangenomen principes met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Verder is het bedrijf toegetreden tot het Global Compact Japan Network (GC-JN).

De wil van de groep om deze en andere universele principes te respecteren en na te leven is vastgelegd in de 'Konica Minolta Group Guidance for Charter of Corporate Behaviour'. Dit document wordt wereldwijd gebruikt om ervoor te zorgen dat deze universele principes worden nageleefd.

Lees meer over onze MVO-activiteiten