Gedrag

Bedrijven moeten meer zijn dan economische entiteiten die winst nastreven door middel van eerlijke concurrentie; ze hebben een rol te spelen voor de hele maatschappij. Daarom moet de Konica Minolta Group zich op een sociaal verantwoorde manier gedragen en moeten alle directeuren, bestuurders en medewerkers duidelijk te kennen geven dat ze de geest van dit 'Charter of Corporate Behaviour' onderschrijven.

TERUG

Het Charter of Corporate Behaviour van de Konica Minolta Group

Bedrijven moeten meer zijn dan economische entiteiten die winst nastreven door middel van eerlijke concurrentie; ze hebben een rol te spelen voor de hele maatschappij. Daarom moet de Konica Minolta Group zich op een sociaal verantwoorde manier gedragen en moeten alle directeuren, bestuurders en medewerkers duidelijk te kennen geven dat ze de geest van dit 'Charter of Corporate Behaviour' onderschrijven.

Het senior management beschouwt het naleven van de geest van dit Charter als zijn specifieke verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat alle directeuren, bestuurders en medewerkers van het bedrijf ten volle beseffen wat het charter inhoudt. Het management volgt hoe interne en externe partijen denken en doet er alles aan om doeltreffende systemen te implementeren die ethisch gedrag mogelijk maken.

Nuttige en veilige producten
Wij stellen alles in het werk om het vertrouwen van consumenten en klanten te winnen door producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden die een maatschappelijk nut hebben en waarbij maximaal rekening is gehouden met de veiligheid.

Eerlijk en transparant werken
Wij zijn een bedrijf dat eerlijk en transparant werkt en houden ons aan de wet- en regelgeving en sociale voorschriften. Ons handelen is conform internationale regels en onze eigen statuten.

Contact met de maatschappij en bekendmaking van informatie
Wij houden contact met de hele maatschappij en stellen ons redelijk en adequaat op in de informatie die wij over ons bedrijf naar buiten brengen.

Milieubescherming
Wij erkennen de ernst van de wereldwijde milieuproblematiek en nemen uit eigen beweging maatregelen om het milieu te beschermen.

Bijdrage aan de maatschappij
Wij leveren, vanuit mondiaal perspectief, een bijdrage aan de maatschappij, rekening houdend met de lokale cultuur en lokale gebruiken.

Respect voor medewerkers
Wij proberen het leven van onze medewerkers op een aangename en voldoening gevende manier in te vullen door een veilige werkomgeving te bieden en de persoonlijkheid en individualiteit van al onze medewerkers te respecteren.

Verantwoord handelen
Wanneer de principes van dit charter niet worden nageleefd, komt het senior management in actie om het probleem op te lossen. Het senior management onderzoekt de oorzaak van de inbreuk en werkt, conform de complianceprocedures van het bedrijf stappen uit om herhaling te voorkomen. De zaak wordt onmiddellijk in de openbaarheid gebracht, waarbij nauwkeurige informatie en uitleg over de inbreuk wordt gegeven. Er wordt duidelijkheid gegeven over de verantwoordelijkheid. Wanneer nodig, worden strenge en eerlijke disciplinaire maatregelen genomen, zo nodig ook met betrekking tot het senior management.