Principes

Bij alles wat we doen gaan we uit van normen en waarden die zijn vastgelegd in onze MVO-activiteiten, in hoe wij omgaan met 'compliance' en in hoe wij ons gedragen als bedrijf.

MVO

Wij proberen aan de maatschappelijke verwachtingen te voldoen door ons correct op te stellen ten opzichte van alle betrokkenen en door mee te werken aan de verwezenlijking van een duurzame maatschappij.

Hier vindt u meer informatie over onze MVO-activiteiten.

Naleving

Naleving of 'compliance' wint aan belang, wereldwijd. Voor ons, in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is dat niet anders.

Hier vindt u meer informatie over onze definitie van compliance.

Gedrag

Bedrijven moeten meer zijn dan economische entiteiten die winst nastreven door middel van eerlijke concurrentie; ze hebben een rol te spelen voor de hele maatschappij.

Hier vindt u meer informatie over ons gedrag als bedrijf.