Partnerprogramma

 

TERUG

Certificering

Veel van onze producten en oplossingen vergen speciale vaardigheden en kennis. Er wordt dus veel van u gevraagd.Om uw klanten zekerheid te bieden voor die specialisaties hebben wij voor onze partners verschillende certificeringen. Als partner kunt u daarmee aan uw klanten laten zien dat u over specifieke kennis beschikt op een bepaald gebied of over specifieke producten.Nadat u de extra training hebt gekregen en aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan die uw expertise bevestigen, kunt u reclame maken met uw certificering en partnerniveau door gebruik te maken van logo's en certificaten.Bepaalde medewerkers uit uw bedrijf nemen deel aan de cursussen. Zij hebben dan alle kennis en expertise die nodig is om gecertificeerd expert te worden. Partners van DEVELOP die ons proces voor productcertificering volgen, komen in aanmerking voor extra voordelen, zoals aanvullende training en speciale ondersteuning.

Certificering voor service en ondersteuning
We verwelkomen partners met of zonder eigen serviceafdeling. Als u zelf geen servicefaciliteiten hebt, dan verzorgen wij de service graag voor u, namens uw bedrijf.
Als u zelf de service voor uw klanten doet, dan kunnen wij u certificering aanbieden. Dit houdt in dat uw technici van ons training krijgen ; daarnaast  zijn er nog meer voordelen aan verbonden. Als uw bedrijf gecertificeerd is voor service en ondersteuning, toont u uw klanten  dat wij er het volste vertrouwen in hebben dat uw service aan uw klanten van de hoogste kwaliteit zal zijn.

Certificering voor production printing
Als een van de leiders op het gebied van production printing weten we hoe dynamisch deze specifieke markt kan zijn en wat voor speciale vaardigheden en kennis hiervoor noodzakelijk zijn.
Wanneer u zich laat certificeren voor production printing, gebruikt u ons marktleiderschap om uw klanten duidelijk te maken dat u tot de allerbeste bedrijven behoort die oplossingen voor production printing kunnen aanbieden.